ביטאון מס' 85, דצמבר 2022

ביטאון מס' 85, דצמבר 2022

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:

גיליון כנס האיגוד ה-19

• (אי) חוסן עירוני? | מאמר ועדת ההיגוי: תמר דראל-פוספלד, רויטל שושני, טלי וקסלר

• מדיניות ניהול נגר עירוני ­­­– גישה חדשה לניהול הנגר, כדי שהוא יפסיק לנהל אותנו | רחל קולסקי, גלעד ספיר, מיכל גרוסמן, טלי וקסלר

• מדריך גגות ירוקים | עמיאל וסל

• צדק, תחבורה והשלכותיו על שכונות ורחובות | קרל מרטנס

• חולון 2040 – עיר רשת רב מוקדית | עדי אסיף

• מצאנו מים – נגר כמרכיב מוביל בתכנון 'האלף' | ורדית צורנמל

• גישה גיאו-מרחבית לחלוקת האגן לתתי יחידות אקו-הידרולוגיות לניהול משאבי מים וקרקע | אורי מורן, עמית מדינה, סיגל עוז, נועם הרלב, ניר הר

• פארק יצחק שדה – פארק טבע בלב העיר | ליאור לווינגר

• הסתגלות העיר לשינויי אקלים: המרחב הציבורי כמחולל חוסן עירוני ואקלימי | עומרי כרמון

• בואו תכירו את ג'ורג' מונביוט. שווה. | תמר דראל-פוספלד

• כלכלה מעגלית והגרין ניו דיל האירופי – הזדמנות לאדריכלות נוף גם בישראל? | צרויה קלוואו שבח

• למה וכמה זה עולה לנו? כלכלת אימפקט בפארק מפער הקישון | טלי דינור ויובל כרם גילה

• Werner Hendriks | The Benefits of Combining Trees and Stormwater Managment

• היער העירוני – המפגש בין טבע, אדם והטכנולוגיה | עירית מויאל

• "שלח לי שקט" – אפשרות לחוסן נופי | רחל וינר

שער ביטאון מס' 85


  לחץ לצפיה בקובץ