חברי הנהלת האיגוד

חברי הנהלת האיגוד

גד ברקאי

 חבר הנהלה 

טלי מרק

 חברת הנהלה 

מיכאל דואני

 חבר הנהלה 

איז'י בלנק

 יו"ר האיגוד 

מיכל פריאנטה

 חברת הנהלה 

רן מרון

 גזבר 

קרני גרשטיין

 חברת הנהלה