אודות האיגוד

האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף נוסד בשנת 1951, כעמותה ללא מטרת רווח, במטרה לאגד ולייצג את אדריכלי הנוף בישראל בעמותה עצמאית, על מנת לקדם את ערכי מקצוע אדריכלות הנוף לטובת הכלל.

האיגוד מסונף ל- IFLA- הפדרציה הבינלאומית של אדריכלי הנוף.

חברים באיגוד | באיגוד חברים כ- 350 אדריכלי נוף, כולם בעלי תואר באדריכלות נוף הרשומים כחוק במדור אדריכל נוף בפנקס המהנדסים והאדריכלים. כמחציתם בעלי משרדים לתכנון נוף והאחרים מועסקים במשרדי התכנון, במשרדי ממשלה, בשלטון המקומי, בארגונים ציבוריים, במוסדות ציבורים ובאקדמיה.

המרחב הציבורי | האיגוד פועל לקידום מרחב ציבורי איכותי מעורב בשמירה על ערכי נוף תרבות ומורשת, מייצג את האיגוד בפורומים שונים העוסקים בתכנון המרחב הציבורי ובוועדות סטטוטוריות, לוקח חלק במאבקים ציבוריים לשמירה על הטבע והסביבה.

קידום מעמד אדריכלות הנוף | האיגוד אמון על קידום מעמד אדריכלות הנוף, באמצעות ייזום כנסים, ימי עיון, סיורים והרצאות לטובת קידום הידע והחשיבה בתחומי העולם המקצועי שלנו.

הכנס השנתי | מסורת רבת שנים של כנס רב משתתפים, הנערך יומיים, עוסק כל פעם בנושא אחר ובוא מציגים דוברים מהארץ ומהעולם נושאים עכשוויים, נושאים לדיון ואתגרים תכנוניים.

ביטאון "אדריכלות נוף" | מגזין העוסק בנושאי אדריכלות נוף ומופץ לכלל חברי האיגוד ובעלי תפקידים בעולם המקצועי.

עורכת הביטאון | מיכל ביטון ad.nof.magazine@gmail.com 

אתר האינטרנט | מהווה מקור מידע עבור חברי האיגוד  בהצגת תכנים ופרסומים מקצועיים, מציג את הפעילות המקצועית של האיגוד, חושף בפני בעלי תפקידים ומקצועות תכנון נוספים את הנעשה בתחום תכנון הנוף על ידי חברי האיגוד וחושפת עולם אדריכלות הנוף בפני מתעניינים בלימודי אדריכלות נוף.

עורכת האתר | מיכל ביטון  michal.bitton100@gmail.com

תחרות "אות אדריכלות הנוף" | תחרות שנתית שמטרתה לחשוף את הפעילות הרבה שנעשית ע"י אדריכלי הנוף בישראל, וכן לעודד מצוינות ויצירתיות. התחרות הינה שנתית והאות מוענק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד. ועדת הפרס מורכבת מנציג ההנהלה, אדריכלי נוף חברי איגוד ובעלי תפקידים ציבוריים.

הנהלת האיגוד | אמונה על קידום מטרות האיגוד וזאת באמצעות כלים רבים, ביניהם: ייזום כנסים וליווי הכנס השנתי של האיגוד, העשרה מקצועית וסיורים, שיתופי פעולה עם ארגונים מקבילים בארץ ובחו"ל, יחסי ציבור ותקשורת, הפעלת אתר האינטרנט של האיגוד, הוצאת הביטאון "אדריכלות נוף", הפצת מידע לחברי האיגוד, הענקת "אות אדריכלות הנוף" וקשר מול המסלול לאדריכלות נוף בטכניון.

הנהלת האיגוד נבחרת כל שנתיים, על ידי מועצת האיגוד ותפקידה להוציא אל הפועל את החלטות המועצה. כל אחד מחברי ההנהלה אמון על נושאים נבחרים אותם הוא מקדם באופן שוטף.


חברי ההנהלה ותפקידיהם:

איז´י בלנק- יו"ר  izy@blankland.net

ליאור לוינגר-גזבר   leor@nof.co.il 

סיון אורנאי sivanornai@gmail.com

טלי מרק tali@landscape.org.il

שגית קורן  sagit.koren@gmail.com 

גד ברקאי (ממלא מקום) Gad@barkaynof.co.il


מזכירת האיגוד | פנינה חריף pnina@blankland.net  igudnof@gmail.com 

מועצת האיגוד | מתווה דרך וחשיבה כבסיס לפעילות האיגוד. המועצה נבחרת אחת לארבע שנים מתוך מכלל חברי האיגוד.

חברי המועצה | גד ברקאי, דפנה גרינשטיין, טל אלון מוזס, טל עברון, טלי מרק, ליאור לוינגר, מיכל ביטון, מתניה ז"ק, סוניה קופרמן, סיון אורנאי, עליזה ברוידא, רויטל שושני, שגית קורן, שימי דהן, תמר דראל- פוספלד.  

ועדת בקורת | מלווה את פעילות האיגוד ומפרסמת דו"ח שנתי הבוחן את כל פעילויות האיגוד על מנת לוודא מנהל תקין.

חברי ועדת הביקורת | איריס שליסל, נועה ברוט

נציגי האיגוד במועצה לבניה ירוקה | תמר דראל פוספלד, חצב יפה

נציג האיגוד בארגון IFLA 

משרד יחצי ציבור