מה עושה האיגוד עבורנו?

האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף מוכר כגוף היציג של מקצוע אדריכלות הנוף, ומכוחו זכה האיגוד בעבר בהכרה בתואר אדריכל נוף בחוק המהנדסים והאדריכלים, אשר איגודים מקבילים במקומות רבים בעולם טרם השיגו.

האיגוד הוביל להכרה בתחום אדריכלות הנוף במסגרת חוק המהנדסים - רישוי וייחוד פעולות וממשיך לפעול  להרחבת התחום לבלעדיות העיסוק.

האיגוד פועל רבות להשפעת ותרומה לשיח הציבורי המקצועי, הן מול בעלי תפקידים, איגודים מקבילים והציבור הרחב.

מוסדות האיגוד הינם זירה מקצועית לקיום דיונים, קידום אג´נדות ועיסוק בנושאים בוערים.

 

מרבית אדריכלי הנוף כיום בישראל הינם חברים בו, הן כחברים פעילים היוזמים ומקדמים נושאים והן כמשתתפים פעילים באירועים המקצועיים אותם יוזם האיגוד.

חברי האיגוד מוזמנים לקחת חלק בפעילות האיגוד ולהשפיע על עתידנו המקצועי הנהלת האיגוד, מועצת האיגוד וועדות וזאת בכפוף לבחירות למוסדות האיגוד. חברי האיגוד מוזמנים להציע את מועמדותם לייצוג האיגוד בוועדות תכנון ובנייה ובגופים נוספים וכן בכל יוזמה או רעיון אותו הם חפצים לקדם.

האיגוד מפרסם ידיעון על בסיס שוטף הכולל מידע בנושאים מקצועיים, כגון תעריפים, תקנות, הסכמי תכנון, פרסומים מקצועיים, תחרויות, השתלמויות, כנסים ותערוכות, עדכוני תקנים וחקיקה. וכן זכאים לפרסם בו ידיעות כגון חיפוש עובדים.

• חברי האיגוד זכאים לקבלת הביטאון "אדריכלות נוף.

• חברי האיגוד מוזמנים להציג את פעילותם המקצועית במסגרתם כנסים, אירועים וסיורים של האיגוד ובבטאון "אדריכלות נוף",אשר מופץ גם לבעלי תפקידים ברשויות ולמזמיני עבודות תכנון.

• רשימת המשרדים של חברי האיגוד מתפרסמת במסגרת אתר האיגוד.

• חברי האיגוד זכאים להגיש מועמדותם לתחרות הדו-שנתית היוקרתית "אות אדריכלות הנוף".

• חברי האיגוד זכאים לפרסום עבודתם ותרומתם המקצועית בחשיפה באמצעי התקשורת וזאת בכנסים וארועים בהם יוזם האיגוד כתבות בכלי התקשורת.

• חברי האיגוד זוכים למחיר מוזל בהשתתפות בכל הפעילויות שיוזם האיגוד, ובפעיליות של ארגונים עמיתים מקבילים.

• האיגוד מסונף לארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל ומקדם איתם ובאמצעותם נושאים הקשורים לתעריפים, "עוולות"רגולטוריות, קורסים והעשרות בנושאים מקצועיים וכלכליים.

• נציגי האיגוד חברים בארגון IFLA Europe ובקבוצת העבודה איפלא מדינת הים התיכון, וכן בארגון IFLA World . 

נציגי האיגוד משתתפים דרך קבע בכנסים בינלאומיים של הארגונים הרלוונטים.