ביטאון מס' 83, יוני 2022

ביטאון מס' 83, יוני 2022

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:

כותבים לגיליון כלים חדשניים בתכנון נוף:

• מאמר מערכת – כלי תכנון חדשניים בנוף | מיכל ביטון

• העתיד בתלת מימד | איה מזרחי

• אופטימיזציה מוטמעת | נוף מתניה ז"ק ואורי רייכר

• שיטה מבוססת מחשב לעיצוב הממתן השפעות שינויי אקלים בנוף-העירוני | חצב יפה

• להסתכל על תכנון בדרך חדשה | ראיון העורכת עם אמיר מילר

• תכנית העירה – קיימות עירונית מבוססת נתונים | ליאת ארבל

• ייצור רובוטי טריטוריאלי | ראיון העורכת עם קרן לי בר-סיני

• משדה חמניות לשדה שמש – היבטים נופיים-סביבתיים בתכנון מתקנים פוטו-וולטאיים | דוד מנינגר

• מִיֶדַע למֵידָע | זהר ארני ויונתן חבצלת

• קיימות ברגע: כלי מבוסס למידת מכונה להערכת קיימות פרויקטים | נעם רענן וגל זאב

• תפקיד העצים הוא לא ליפות, אלא לרפא– מהלך לאומי לטובת עצי הרחוב | טלי וקסלר

• סיור בנושא יעור עירוני בברצלונה – לעבוד עם הקיים | רויטל שושני

• באיגוד | סיון אורנאי, שגית קורן, סוניה קופרמן, נעמה אשלשער ביטאון מס' 83


  לחץ לצפיה בקובץ