ביטאון מס' 71, יוני 2019

ביטאון מס' 71, יוני 2019

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:


 • Mediterranean skylines and floodplains – cities and nature | ועדת ההיגוי
 • נוף מעצב עיר – תפקיד הנוף בתכנית השלד למפרץ חיפה | מתניה ז"ק ואורי רייכר
 • נגר עירוני – ממפגע למשאב, מקרה עמק הצבאים בירושלים | יעל המרמן סולר ויעל זילברשטיין ברזידה
 • פתרונות מבוססי טבע לניהול נגר עירוני | ליאב שלם ואביטל גזית
 • פארקים אורבנים חדשים בישראל – מערכות מים טבעיות כמחולל תכנוני | ברברה אהרונסון
 • נרתמת להצלת נהר האניינה | טלי וקסלר MED NET
 • Italian resilient landscapes: three cases | Simone Amantia Scuderi
 • Runoff management practices for seven hills town, Lisbon | Mragarida Cancela d’Abreu
 • La dehesa. A Dfinition | Manuel Sanchez Hernandez
 • Landscape ecological Design of Hydraulic works: The case of Piros Dam, Greece | Aikaterini Gkoltsiou
 • Stormwater Management: Regulations & Challenges in Croatia | Darija Perkpvic
 • Water resources and storm water management - Ljubliana story | Urabn Svegl

שער ביטאון מס' 71


  לחץ לצפיה בקובץ