רישום לאיגוד הישראלי של אדריכלי נוף ל-2020

 1. לפי תקנון האיגוד את דמי החבר לשנת 2020 יש לפרוע עד 28.02.2020.
 2. מצ"ב טופס התשלום.
 3. ניתן לשלם את דמי החבר מראש בהנחה של 10% עד 15.01.2020.
 4. הזכות ליהנות מזכויות חבר איגוד חלות רק על חבר/ה הממלא/ת חובותיו/ה לאיגוד.
 5. רשימת משרדי אדריכלי הנוף העצמאיים לשנת 2020 תעודכן בחודש מרץ באתר האיגוד ותופץ למזמיני עבודות תכנון, למתכנני המחוזות, למהנדסי הערים ולמהנדסי וועדות התכנון והבנייה ביחד עם תפוצת הביטאון "אדריכלות נוף".
 6. רשימת המשרדים לשנת 2020 תכלול רק את שמות המשרדים שפרעו דמי חבר עבור כל אדריכל נוף שותף במשרד, לפי התעריף במעמד עצמאי כרשום בטופס התשלום.
  את טופס התשלום והנספח המצורף יש למלא ולשלוח ביחד עם התשלום, הפרטים האישיים מתבקשים לצורך רשימות תפוצה בארץ ובחו"ל, רישום לכנס אדריכלי הנוף ולניהול פנקס חברי האיגוד על פי החוק.
 7. המחאות יש לרשום לפקודת "האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף" ולשלוח בצירוף טופס התשלום המצ"ב והכולל את כל הפרטים, לפי כתובת האיגוד:
  איזי בלנק אדריכלי נוף בע"מ
  (עבור האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף)
  כנרת 13, בני ברק 5120263
 8. ניתן להעביר את התשלום ישירות לח-ן האיגוד:
  שם החשבון: האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף בע"מ
  בנק לאומי 10
  מספר חשבון 227689/78
  מספר סניף 855 (קונקורד בני ברק)
  יש לשלוח לפנינה במייל אסמכתא על ההעברה: pnina@blankland.net
 9. גמלאים שאינם עובדים פטורים מתשלום- נא לפנות לפנינה במשרד איזי בלנק (03-6160016 שלוחה 101) או במייל: pnina@blankland.net להבטחת הרישום ברשימות האיגוד.
 10. סטודנטים לאדריכלות נוף בטכניון ששילמו או ששולם עבורם לכנס אדריכלי הנוף השנתי שנערך בנובמבר 2019, פטורים מתשלום ויירשמו אוטומטית במעמד סטודנט.


לחצו להורדת קובץ רישום לאיגוד