אדריכלי השינוי

אדריכלי השינוי

עיר ירוקה? זה לא פרדוקס. מבט אופטימי לעתיד שמעוצב אחרת, דרך פרויקטי הגמר של המסלול לאדריכלות נוף בטכניון, שעסקו בפתרונות יצירתיים לתכנון מקיים יותר של המרחב הישראלי

  אדריכלי השינוי | זווית (zavit.org.il)


אמנון דירקטור, זווית, 23 באוגוסט 2022

אדריכלי השינוי