הארגון הבינלאומי לשימור טבע בחר את פארק עמק הצבאים כדוגמה להתמודדות טבעית עם משבר האקלים

הארגון הבינלאומי לשימור טבע בחר את פארק עמק הצבאים כדוגמה להתמודדות טבעית עם משבר האקלים

פארק עמק הצבאים בירושלים מונע הצפות, ומדגים התמודדות טבעית עם משבר האקלים
הארגון הבינלאומי לשימור טבע  IUCN בחר את הפארק כדוגמה לפתרון מבוסס טבע בערים באגן הים התיכון, בזכות אגם ייחודי שנחפר בו ומאפשר ויסות מי גשמים

צפריר רינת, הארץ 10.4.21


הארגון הבינלאומי לשימור טבע בחר את פארק עמק הצבאים כדוגמה להתמודדות טבעית עם משבר האקלים