הכנס השנתי של איגוד המתכננים 2024

הכנס השנתי של איגוד המתכננים 2024

  27/06/2024  09:00

הכנס יכלול 27 מושבים מקבילים בשני סבבים, מושב מליאה בהשתתפות מתכננת שירה ברנד, ס. יו"ר מטה התכנון הלאומי, הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק ורבות ורבים אחרים; מליאת ערב בהשתתפות הרב נתן אלנתן יו"ר מטה התכנון הלאומי ו"בני ברק לאן?" שיח תכנוני בהובלת מהנדס העיר, אדר' ערן וקסלר; סיורי ערב ביום חמישי ומגוון סיורים ברחבי העיר בני ברק ביום שישי.

לינק להרשמה