זום נוף- רם אייזנברג חלק 2

זום נוף- רם אייזנברג חלק 2

  26/11/2020  20:00

מיטביות נפשית והמרחב הנופי - על המוח האנושי, המשבר הסביבתי ותפקיד אדריכלי הנוף, חלק ב - רם אייזנברג עיצוב סביבה