קורס בוני שבילי אופנים בשטחים הפתוחים קורס תשפ"א – 2020 – 2021

קורס בוני שבילי אופנים בשטחים הפתוחים קורס תשפ"א – 2020 – 2021

 המכללה האקדמית וינגייט 26/11/2020  08:30

הכשרת בוני שבילי אופני הרים מוסמכים, לבניית שבילים ידידותיים לסביבה.

רכישת כלים תיאורטיים ומעשיים, לבנייה ולתחזוקה של שבילי אופני הרים

הכרת מגוון האפשרויות לבנייה ולתחזוקה של שבילי אופניים בשטח

התנסות מעשית בבנייה ובתחזוקה של שבילי אופניים

מתן כלים והכשרה של בונה השבילים כיועץ שבילי אופניים בצוותי תכנון