ביטאון מס' 82, מרץ 2022

ביטאון מס' 82, מרץ 2022

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:


• מאמר מערכת – צמחיה בתכנון נוף | מיכל ביטון

• תכנון צמחיה תומך גן מקיים | דפנה הלביץ

• מבנה מרחבי ושעון הזמן בצמחים | רקפת הדר גבאי

• עיצוב, בין ירוק וכחול | רנית רוזנטל

• הספרה הירוקה של ערן דוד | ראיון עם ערן דוד

• פרגוד בוטני של סוקולנטים בדירת גג ביפו | שחר צור

ה׳סוד הירוק׳ של אתונה | רויטל שושני

• הקיר הירוק בכניסה החדשה לעיר ירושלים | איז'י בלנק ורון כהן

• רבדים של ירוק עבר מתהווה לעתיד פארק כפר סבא הירוקה | יפעת סופר

• הצמחיה בגני תל אביב 1970-1950 | טל אלון מוזס ויעל סופר

• צמחיה במדבר, לפי צבי דקל | בני ברזלאי

• הגן הבוטני בחוות הנוי | עמרם אשל

• ניצן הגנן- יעקב ניצן מחלוצי אדריכלי הנוף בארץ ישראל | אסא ניצן

שער ביטאון מס' 82


  לחץ לצפיה בקובץ