ביטאון מס' 81, ביטאון הכנס אוקטובר 2021

ביטאון מס' 81, ביטאון הכנס אוקטובר 2021

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:

• טופוגרפיה של חיים | נאוה סיימון

• הפואטיקה של אדריכלות הנוף במאה ה-21 | ועדת ההיגוי

• תכנית הכנס

• החוויה כמוצר: עיצוב בין המרחב הפיזי לדיגיטלי | יעל חן אגמון

• קווים בנוף – מהנוף לתערוכה וחזרה | דפנה גרינשטיין, נורית גור-לביא קרני וענת גטניו

• בתוך הקופסה: יצירתיות, כוריאוגרפיה ונוף | שלומית פונדמינסקי ושירי פונדמינסקי

• אמנות שרואה אנשים | אהרל'ה בן אריה

• תחייתה של הפנורמה במאה ה-21 | ונסה בן שבתאי

• חקר עיצוב שונית מלאכותית בהדפסה תלת מימדית | עפר ברמן

• אנטי תחזוקה: מקרה ארגז החול | יעל מוריה ועדי לוי טראו

• יער חדרה – הקפות ביער | דוד אלחנתי, סיון אורנאי ונועה נטע

• פואטיקה של אופק חיצוני באורבניזם נופי-אזורי | מתניה ז"ק ואורי רייכר

• שימור משאבי התרבות בשטחים הפתוחים | עדי נוי

• עין הקשתות שבגולן- עבר, הווה והנוף שביניהם | עפר מור

• על שפת הצוק: מצפה רמון | בני ברזלאי

• שירתם החרישית של הסלעים | אהרונה תגר

• לכתוב מקום- פארק הסופרים באר שבע | מיכל טורנר

• מפיקטורסק לפוסטרסק: מגמות באדריכלות נוף בישראל | אמנון שביט

• גן הפיוס: מסע אישי בעקבות חוה ומרים | מיכל ביטון

• "קומפוזיציות חקלאיות"- אדריכלות נוף פוגשת חקלאות | עפר מרגלית

• זרעי מורשת- מטפורה על מורשת אנושית העוברת מדור לדור | רויטל שושני

• קן לציפור בין העצים | יגאל שטיינמץ

• אמנות או חיים | הדס עפרת


שער ביטאון מס' 81