ביטאון מס' 73, נובמבר 2019

ביטאון מס' 73, נובמבר 2019

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:


•    נוף מכנה משותף | ועדת ההיגוי

•    ספסל איראני בלב קופנהגן הזו הדרך לרב תרבותיות? | טל אלון מוזס

•    כלי מדידה לאדריכלות נוף מקיימת: מקרי בוחן | תמר דראל פוספלד, חצב יפה

•    קו כחול או קו בחול – תכנון המרחב הציבורי בתכנית המתאר של לקייה | ארנה סירקיס בן ציוני

•    קו בחול. תכנון למגזר הבדואי בנגב | טלי וקסלר

•    נוף: מבנה משותף. מה שרואים משם רואים מכאן? שאלת האחר והדומה בתכנון הנוף בין חברות שונות בהווה הישראלי | טלי טוך

•    לתכנן משחק – לשחק תכנון | אוהד סלומון, רון סבג

•    הרחוב הוא מניפולציה של העוברים והשבים | אורן עילם

•    עיר גאה: על תכנון להט"בי ומרחבים קוויריים | אמנון דירקטור

•    זיכרון צף | יונתן חבצלת

•   Advocacy by Design: Employing Green Urbanism | Mia Lehrer


שער ביטאון מס' 73


  לחץ לצפיה בקובץ